Tak też można wycinać w papierze.

kartka1 

kartka2

kartka4

kartka5