malarsko

Są trzy. Pierwsza, to Anna, żona Elkany. Długo nie mogła mieć dzieci. Przez lata modliła się do Boga w Szilo o dar potomstwa. Anna przyrzekła Bogu, że jeśli urodzi się jej chłopiec, odda go na służbę Bogu. Modlitwa Anny została wysłuchana. Urodziła syna. Samuel, bo tak miał na imię, był prorokiem.

Druga, to Anna, żona Tobiasza (starszego). Wraz z mężem i synem (też Tobiaszem) przebywała na wygnaniu w Niniwie. Kiedy jej mąż stracił wzrok (jego ślepota trwała cztery lata), robiła mu złośliwie docinki: "Po cóż ci było Tobiaszu składać ofiary i robić dobre uczynki. Wszystko to na darmo". Anna była zaradną kobietą. Zarabiała na dom pracą prządki.

Trzecia, to Anna z pokolenia Asera, prorokini. Osiemdziesięcioczteroletnia kobieta, której dane było zobaczyć Mesjasza.