logoarte2

Rytm – to w tym temacie układ powtarzających się w sposób uporządkowany papierowych kwadratów w tym samym kolorze.

Może być w pionie:pion

może być w poziomie poziom

i może być po skosie skos

Potrzebne materiały: Papier biały o wym. 45cm / 45 cm, kolorowe papiery może być także szary papier, klej, nożyczki.

Metodyka zajęć:

Wycinamy 16 kolorowych kwadratów o jednakowym wymiarze. np. 10 cm/ 10 cm: wycinanie

Cztery kwadraty są w jednym kolorze,pozostałe o dowolnej kolorystyce:kwadraty

Kwadraty tego samego koloru układamy albo po skosie:układanka

albo poziomo: układanka1, lub pionowo układanka2.