drabina JakubaJakubowi przyśniła się drabina, z hebrajskiego sulam. Było to na jednym z noclegów, kiedy wędrował z Beer- Szeby do Charanu. Miejsce to nazwał Jakub potem Betel, czyli Dom Boga.

Na szczycie drabiny stał Bóg.

Po niej wchodzili w górę i schodzili w dół aniołowie Boży.

Dlaczego drabina?

Drabina oznacza system wartości.

Do Boga trzeba się wspiąć. 

Wspinanie się, to odrywanie się od ziemi, od ziemskości.

Wspiąć się trzeba aż na sam szczyt.

Człowiek jeśli chce, wspina się po tej drabinie. Wspinaczka jest w jednym kierunku. Do góry. Ma pomoc aniołów, którzy schodzą po tej drabinie, by wesprzeć człowieka w tej  drodze.

Słowo sulam - oznaczające drabinę tylko raz pojawia się w Biblii.