plakat Memling

Oto mój projekt plakatu. Interpretacja obrazu Memlinga pt. "Sąd Ostateczny".

Projekt przedstawia Drzewo życia. Jest w nim wiele dusz. 

W koronie Drzewa życia jest okno w trzech kolorach: niebieskim, złotym i czerwonym.

Okno to nawiązuje do tryptyku Memlinga:

Prawe skrzydło jest w kolorze czerwonym. To piekło. Lewe skrzydło jest w kolorze niebieskim. To niebo. Środkowa część jest w kolorze złotym. To Paruzja. 

Drzewo życia nawiązuje do Księgi Rodzaju. Bowiem, od Drzewa życia wszystko się zaczęło. 

Gdyby nie było Drzewa życia, nie byłoby Tryptyku Memlinga. 

To tak pokrótce o moim projekcie plakatu, który wysłalam na konkurs.

Nic z tego.  

Nie spodobał się.

Nie będzie umieszczony w kalendarzu.

A tak na marginesie.

Brałam udział w kilku konkursach tego typu.

Uważam to za stratę czasu, delikatnie mówiąc.