pamięć

Ogarnęły mnie fale śmierci

i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę.

                                                          Ps 18,5