0aBardzo mi się spodobało zdanie wypowiedziane przez pana Stana Borysa o artyście nieugiętym. Cytuję:" Artysta nieugięty nie ulega modom ani systemom politycznym".

Widziałam pana Stana Borysa na tegorocznych Międzynarodowych Targach  Książki w Warszawie. Bardzo ładnie wyglądał.

Piękna jest jego pieśń pt. O Jezu, Jezu.

Tekst pieśni to fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida Niewola

 O Jezu, Jezu!... Ty, któryś z Proroków,

Ani z Zakonu i słowa nie zmienił,

Tylkoś je, na kształt chmur, na kształt obłoków, Promieńmi słońca-wolności zrumienił;

- Prawdziwy Boże i człeku prawdziwy!

Który Cesarstwo-cesarstw tego świata

Umiałeś spożyć gałązką oliwy

- Ty – pobłogosław nam, w poddaństwie kata.

NIECH NIEWOLNIKI NIE BĘDZIEM LUDZKIMI,

BO WOLNOŚĆ TAM JEST, GDZIE DUCH PAŃSKI CZUWA,

Niech, jako Fidias, ideały z ziemi

Tworzym, nie ziemia piersi nam opsuwa,

Bałwany czyniąc i tak kupcząc niemi,

Że nie zostanie miejsca dla człowieka,

Że nie zostanie dla człowieka ziemi:

Choćby wyciągał dłoń po ostrze ćwieka!