d

Biblia w wielu miejscach podaje takie słowa: Pan był z nim.

Ten zwrot oznacza, że Bóg udzielil danej osobie takiego czy innego daru. Komu? I jakiego daru udzielił?

Na przykład Józefowi. Miał on dar przepowiadania snów. A w związku z tym przymnażania swoich dóbr (również przymnażania dóbr kraju, którym zarządzał, Egiptu).

A inni?

Na przykład Dawid. Utalentowany muzycznie (grał na cytrze). Tańczył przed Arką Przymierza. I także i przede wszystkim miał dar zwyciężania swoich wrogów.

A jak inni?

To prorocy obdarzeni darem przepowiadania słowa Bożego. A co się z tym wiąże, oprócz prorokowania obdarzeni byli także dodatkowymi darami (np. uzdrawianie, jasnowidzenie).

Darów tych nie można kupić.

Tak się wydawało niektórym fałszywym prorokom.