kim

Jakub (Izrael) miał dwunastu synów i jedną córkę.

Trzecim synem Jakuba był Lewi. A matką Lewiego była Lea.

Lewici potwierdzili swoją wiarę w Boga, wtedy, kiedy to na pustyni pozostałe pokolenia izraelskie zbudowały sobie złotego cielca. 

Trzej synowie (Gerszon, Kehat i Merari) Lewiego, a potem jego potomkowie rozbijali swoje namioty najbliżej Przybytku. Bo to im Bóg nakazał troszczyć się o Namiot Spotkania. 

Lewici nosili Arkę Przymierza.

Później troszczyli się o Świątynię.

Potomkowie Kehata byłi kapłanami (potomkiem Kehata był m.in. Aaron).

Lewici zamieszkiwali w czterdziestu ośmiu miastach w Kanaan. Dostali oni te miasta od pozostałych, jedenastu pokoleń izraelskich.

Lewitom zostały powierzone losy wyroczni (Urim i Tummim).